Reglerventiler – när du vill reglera ett flöde

Inom industrin och i många olika branscher är det vanligt att använda reglerventiler för att reglera tryck och flöden i olika processer. Bland annat är de mycket lämpliga när man ska reglera temperaturer. Antingen reglerar man flödet eller så låter man det fördelas ut i olika grenar i systemet. Vad gör en reglerventil? Inom samlingsnamnet …