Reglerventiler – när du vill reglera ett flöde

Inom industrin och i många olika branscher är det vanligt att använda reglerventiler för att reglera tryck och flöden i olika processer. Bland annat är de mycket lämpliga när man ska reglera temperaturer. Antingen reglerar man flödet eller så låter man det fördelas ut i olika grenar i systemet.

Vad gör en reglerventil?

Inom samlingsnamnet reglerventil finns det flera olika varianter att använda, såsom kägelventiler, kulventiler , vridspjällventiler och vinkelventiler. Det går även att kombinera olika ventiler med varandra, såsom en kalottventil och en kulventil. Reglerventilerna manövreras antingen elektriskt eller pneumatiskt. Valet av ventil berörs av faktorer som vilket media som ska regleras, såsom ånga, vätska eller gas. Även ventilens driftegenskaper har stor betydelse. Man måste också, utöver tätheten, ta hänsyn till hur många cykler en reglerventil är anpassad att göra samt hur ofta man ska stänga av och på den. Naturligtvis spelar också priset en viktig roll.

Eftersom det ställs höga krav på reglerventilerna gäller det att hitta rätt typ för just din process. Ofta rör det sig om att justera trycket, balansera temperaturnivåerna och att kunna hantera giftiga och korrosiva medier. Rätt ventil reglerar inte bara flödena utan säkerställer också sanitära rengöringsprocesser och utökar mängden lösningar som krävs för olika industriella processer.

Kägelventilen för en extrem täthet och noggrannhet

Vid riktigt precisa regleringar kan kägelventilen vara den bästa lösningen eftersom den är mer noggrann än de flesta övriga reglerventilerna. Den är en högsäkerhetsventil med extremt hög täthet. När den är stängd är den väldigt tät vilket inte utgör risker för läckage.

Fördelar med reglerventiler

Det finns många fördelar med att använda reglerventil istället för andra ventiler. En av fördelarna är den lätta vikten vilket gör dessa ventiler enklare att transportera. Även den lättare installationen gör att många inom industrin väljer just reglerventiler för sina processer.

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *